Programi për Karrierë dhe Punësim

Për të katërten herë radhazi mbahen intervistat me Partnerin Gjerman SANA

19.07.2022

Partneri kryesor gjerman i Programit për Karrierë dhe Punësim, rrjeti i klinikave SANA për herë të katërt brenda dy muajsh ka rekrutuar një numër të madh të studentëve të Fakultetit të Infermierisë në Kolegjin AAB, të cilët janë pjesë e Programit për Karrierë dhe Punësim.

Studentët të cilët kanë qenë pjesë e këtij raundi të intervistave me partnerin gjerman SANA, janë intervistuar nga drejtorët e klinikave të rrjetit SANA në Stuttgart. 

Intervistat u realizuan online, ku partneri jonë gjerman SANA pati mundësinë që të njoh dhe të intervistojë studentët potencial të cilët do jenë pjesë përbërëse e stafit të klinikave të cilat operojnë në ombrellën e SANA. Intervistat janë realizuar të gjitha në gjuhën gjermane, pasi që studentët e Programit të cilët janë intervistuar veqse janë në përfundim të  nivelit B2 të gjuhës gjermane në kurset të cilat i organizon LINGUA në Kolegjin AAB.

 

Përfaqësuesit e klinikave në Stuttgart janë shprehur jashtëzakonisht të kënaqur me performancën dhe përgatitjen e studentëve të Programit si në gjuhën gjermane poashtu edhe për përgatitjen e tyre profesionale. Ndërsa studentët e Programit për Karrierë dhe Punësim, janë shprehur mirënjohës ndaj Programit për mundësitë e pafundme që ofron Programi, ndër të tjera edhe mundësinë që të njohin paraprakisht punëdhënësin e tyre gjerman.

Studentët e Programit gjatë javës do të informohen me rezultatet e intervistave me partnerin gjerman SANA në Stuttgart.