Programi për Karrierë dhe Punësim

Studentët e Infermierisë në Kolegjin AAB iu kanë nënshtruar intervistave me partnerin gjerman në  Bremen

09.08.2022

Studentët e Kolegjit AAB, nga Departamenti i Infermierisë të cilët janë pjesë e Programit për Karrierë dhe Punësim, janë bërë pjesë e intervistave të cilat janë mbajtur këtë muaj me partnerin gjerman në Bremen.

Studentët e Programit janë intervistuar online nga përfaqësuesit e klinikes në Bremen, ku përfaqësuesja e klinikes partnere të Programit në Bremen, është njoftuar me kandidatët të cilët potencialisht do të jenë pjesë e stafit të tyre.

Intervistat janë realizuar të gjitha në gjuhën gjermane, pasi që studentët e Programit të cilët janë intervistuar veqse janë në përfundim të  nivelit B2 të gjuhës gjermane në kurset të cilat i organizon LINGUA në Kolegjin AAB. Përfaqësuesit e klinikës në Bremen janë shprehur jashtëzakonisht të kënaqur me performancën dhe përgatitjen e studentëve të Programit si në gjuhën gjermane poashtu edhe për përgatitjen e tyre profesionale.

Ndërsa studentët e Programit për Karrierë dhe Punësim, janë shprehur mirënjohës ndaj Programit për mundësitë e pafundme që ofron Programi, ndër të tjera edhe mundësinë që të njohin paraprakisht punëdhënësin e tyre gjerman. Studentët e Programit së shpejti do informohen lidhur me rezultatet e intervistave me kliniken në Bremen.