Programi për Karrierë dhe Punësim

Mbahen provimet e radhës të ÖSD-së në Kolegjin AAB!

16.02.2021

Në formë masive studentët e Infermierisë,dje dhe sot janë duke i mbajtur provimet në gjuhën gjermane në Kolegjin AAB. Studentët e Infermierisë të Kolegjit AAB, pjesë e projektit “Programi për Karrierë dhe Punësim” janë duke i mbajtur provimet në gjuhën gjermane të nivelit B2, si parakusht që të plotësojnë ciklin e përgatitjes së tyre dhe të çertifikohen nga ÖSD,për të punuar në institucionet shëndetsore gjermane, të cilat janë pjesë e bashkëpunimit mes të Lingua-s,partnerëve gjerman dhe Kolegjit AAB.

“Programi për Karrierë dhe Punësim” ju dëshiron suksese të gjithë studentëve të cilët janë pjesë e e provimeve të ÖSD-së në këtë afat!