Programi për Karrierë dhe Punësim

Partnerët

Partnerët tonë bashkëpunues janë të specializuar në fusha të caktuara dhe janë pjesë e një rrjeti të gjerë që ofrojnë punësim të sigurt në Gjermani. Punëdhënësit në Gjermani nëpërmjet bashkëpunimit me Kolegjin AAB dhe Lingua Kosova, në kuadër të Programit për Karrierë dhe Punësim, ofrojnë aftësim profesional dhe gjuhësor deri sa studentët të arrijnë përgaditjen e duhur profesionale për të filluar punën në Gjermani.

Sukseset e studentëve

Po kërkoni mundësi punësimi?

Caktoni një termin për më shumë detaje.