Programi për Karrierë dhe Punësim

Partnerët tanë gjerman, çdoherë afër studentëve të Programit për Karrierë dhe Punësim

28.10.2022

Studentët e Infermierisë në Kolegjin AAB, të cilët janë pjesë e Programit për Karrierë dhe Punësim, program i cili iu mundëson infermierëve të ardhshëm të Kolegjit AAB, punësim në Gjermani dhe avansim të mëtutjeshëm profesional, gjatë kësaj jave kanë pasur rastin të takohen virtualisht me punëdhënësin e tyre AGAPLESION gAG Frankfurt (partner gjerman i Programit).

Studentët e Programit, janë intervistuar nga përfaqësueset e klinikës Agaplesion Frankfurt gAG, Znj. Rams und Znj.Thiel.

Përfaqësueset e klinikes Agaplesion Frankfurt janë shprehur jashtëzakonisht të kënaqura me studentët e intervistuar si në aspektin e gjuhës gjermane poashtu edhe me eksperiencën dhe përgatitjen profesionale  të cilën studentët e Infermierisë e kanë fituar në Kolegjin AAB dhe patën rastin ta tregojnë gjatë intervistimit. Secili student pati rastin të informoj punëdhënësin e tij gjerman, me ecurinë e përgatitjes së tyre për fillimin e punës në Gjermani.

Klinikat prestigjioze gjermane me të cilat bashkëpunon Programi për Karrierë dhe Punësim përmes intervistave dhe takimeve të shpeshta virtuale me studentët e Programit respektivisht me studentët të cilët do të jenë pjesë e personelit të klinikave të tyre në Gjermani, kanë dëshmuar që janë shumë të interesuar për progresin e secilit student të Programit,në mënyrë që i gjithë procesi për nisjen dhe integrimin e tyre në Gjermani të jetë i lehtë dhe i këndshëm.

Programi për Karrierë dhe Punësim, organizon vazhdimisht takime të tilla nën frymën e bashkëpunimeve të frytshme që ka me partneret e saj gjerman.