Programi për Karrierë dhe Punësim

Prezantim i klinikave të reja partnere gjermane

08.12.2022

Znj. Blerina Osmani ka mbajtur sot takim me studentët për t’i informuar më detajisht në lidhje me klinikat e reja partnere në Gjermani.
Programi për Karrierë dhe Punësim me anë të bashkëpunimeve të reja, ju ofron studentëve gjithmonë e më shumë mundësi për të zgjedhur vendin e tyre të ardhshëm të punës. Ne ju mbështesim gjatë rrugëtimit tuaj.