Programi për Karrierë dhe Punësim

Thirrje për aplikim për punësim për rrjetin e klinikave SANA,Agaplesion gAG dhe tek të gjitha klinikat tjera,partnere të Programit për Karrierë dhe Punësim!

28.05.2021

Të nderuar student/e të Fakultetit të Infermierisë të Kolegjit AAB,
Zyrja e Programit për Karrierë dhe Punësim, ju njofton që mund të aplikoni për raundin e intervistave që do të mbahen së shpejti nga rrjeti i klinikave SANA,rrjeti i klinikave AGAPLESION dhe të gjitha klinikat tjera,partnere të Programit për Karrierë dhe Punësim.
Linku ku ju mund të aplikoni për të gjitha klinikat e rrjetit SANA, AGAPLESION gaG, miCura dhe tek të gjithë bashkëpunëtorët tjerë të Programit për Karrierë dhe Punësim është https://pkp-aab.com/.
Për pyetje në lidhje me detajet e konkursit dhe procedurës së
aplikimit,ju lutem na kontaktoni në email adresën
[email protected] ose drejtohuni Zyrës për Karrierë dhe Punësim e
cila gjendet pranë Dekanatit të Infermierisë.

I juaji stafi

Programi për Karrierë dhe Punësim